Rólam

Dr. Fekete Tamás ügyvéd 1971-ben, summa cum laude minősítéssel szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán. A jogi doktorátus megszerzését követően ügyvédjelölt, majd 1974-től ügyvéd a Budapesti 38. számú Ügyvédi Munkaközösségben. Jelenleg egyéni ügyvédként dolgozik.

Ügyvédi tevékenysége a polgári jog szinte valamennyi területére kiterjed, ezen belül kimagasló elméleti tudással és gyakorlati jártassággal rendelkezik a családjog területén.

A kamarai köztestületi munkába már fiatal ügyvédként bekapcsolódott, első tapasztalatait a fegyelmi fellebbviteli tanácsok jegyzőjeként szerezte meg. Ezt követően a Budapesti Ügyvédi Kamara Fegyelmi Bizottságának tagja, majd 1997-től a Fegyelmi Bizottság elnöke. E tisztséget – többszöri újraválasztására figyelemmel – egészen 2014-ig töltötte be. A Fegyelmi Bizottság elnökeként kezdeményezője volt a Magyar Ügyvédi Kamara több állásfoglalásának, illetve szabályzatának.

Dr. Fekete Tamást 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben a Magyar Ügyvédi Kamara elnökségi tagjává választották, 2014-ben pedig megválasztották a Magyar Ügyvédi Kamara főtitkárának, mely tisztséget azóta is betölti.

Kamarai köztestületi munkája mellett kiemelkedő oktatói, ismeretterjesztői tevékenységet is folytat. Az ügyvéd fegyelmi felelősségéről és az ügyvédi hivatás etikai normáiról számtalan írást publikált, rendszeresen tart előadásokat e témakörben.

Dr. Fekete Tamás több évtizedes ügyvédi munkásságának, valamint kamarai közéleti tevékenységének elismerése a Deák Ferenc-díj.” ügyvédforum.hu